Pre oktobarskih promena 2000. godine, kao i nakon toga u RTB-u je, zbog prezaduženosti firme i višegodišnje blokade žiro računa bila ustaljena praksa nelegalnog finansijskog poslovanja mimo platnog prometa, tako što je poslovodstvo preko ličnih veza sklapalo poslove sa poslovodstvima drugih firmi kao posrednika. Tako, naprimer proizvodi RTB-a (bakar, bakar u prahu, sumporna kiselina, plavi kamen, itd) prodavani su preko zemljoradničkih zadruga a plaćanje dobavljača roba i usluga za potrebe RTB-a, kao i druge selektivne isplate vršene su po odobrenju poslovodstva (putni troškovi, dnevnice, reprezentacije, donacije, plate radnika, itd.)  sa otvorenih podračuna na žiro računima tih zadruga.

Posledice toga su bile utaja poreza i doprinosa za PIO, niske i neredovne isplate zarada radnicima, velika dugovanja za utrošenu struju, vodu, grejanje, gorivo, mazivo, rezervne delove, potrošni materijal itd.

Razmatrajući tu problematiku sindikat RTB Bor Grupa Zajednički odbor poverenika „NEZAVISNOST“ je doneo odluku da, zbog restriktivnih odredbi Zakona o štrajku, umesto štrajka pokrene višednevne proteste, koji su se održavali ispred Generalne direkcije a kojima su mogli da prisustvuju u svom slobodnom vremenu i radnici i građani.

Tim povodom ZOP RTB BOR GRUPA je uputio pismo premijeru Zoranu Đinđiću (vidi OVDE).

Takođe sa ovog protesta javno su pozvani državni organi da preispitaju poslovanje RTB-a u poslednjih 10 godina a delegacija sindikata im je uručila i pisane dopise (prilog: prepis dopisa za Finansijsku policiju).

PRIMALAC:

Finansijska policija Bor

POŠILJALAC:

RTB BOR GRUPA

ZOP GSM „NEZAVISNOST“

Br. Akta: 154/01

Datum: 11.10.2001.

FINANSIJSKOJ POLICIJI BOR

Predmet: Prijava nelegalnog poslovanja

Osnovano sumnjamo da poslovodstvo RTB-a Bor Grupa nelegalno posluje sa poslovnim partnerima tako što koristi tuđe žiro račune preko kojih se vrše plaćanja roba i usluga dobavljačima.

Ovakav vid poslovanja omogućuje stvaranje „CRNIH“ fondova iz kojih se dele provizije i dobavljačima i naručiocima.

Na taj način se izbegava redovno plaćanje poreza i doprinosa zbog čega ima slučajeva da neki radnici ne mogu sa preko 40 god. Staža da ostvare pravo na penziju, dok sa druge strane preduzeće trpi posledice zbog monopolskog poslovanja, jer je isto zasnivano na ličnim vezama i interesima a ne na tržišnim principima.

Ovom prijavom želimo da saznamo odgovor na pitanje: KO KRADE NAŠE PARE?

Odgovor na ovo pitanje treba da pomogne javnom tužilaštvu i MUP-u da bi se dobio odgovor na pitanje: GDE SU NAŠE PARE?

Saznanje o tome pomoći će pravednoj privatizaciji tako što će se pokradena imovina vratiti u preduzeće radi prave procene vrednosti.

U Boru, 11.10.2001. godine

RTB BOR GRUPA

ZOP GSM „NEZAVISNOST

Predsednik

Dejan Cvetanović

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements