POŠILJALAC:

ZVONIMIR SPAJIĆ

Br. Preporučene poštanske pošiljke: 3965451

Datum: 26.11.2003.

REPUBLIKA SRBIJA

Republičkom državnom tužiocu

N/r g-dinu Đ. Ostojiću

Predmet: Obaveštenje u vezi Agencije za zaštitu intelektualne svojine, koja je poslovala u sastavu Zavoda za inženjering i razvoj novih programa u Institutu za bakar Bor.

Obraćam Vam se kao građanin demokratske države Srbije, a na osnovu Izjave koju sam dao Opštinskom državnom tužilaštvu Bor 28.03.2003. godine koja se odnosi na ugovore o autorskom delu,. Sklapanih preko gore pomenute agencije.

Na osnovu moje prijave Opštinsko državno tužilaštvo u Boru dalo je nalog policiji za sprovođenje istrage, a povodom sklopljenih autorskih ugovora o delu za nekoliko godina unazad. Inspektori policije su prema dobijenom nalogu tražili od mene izjavu. S obzirom na prevelik broj podataka , a što se iz moje izjave može i videti, nisam bio u stanju da za kratko vreme to i učinim. Stekao sam utisak da su inspektori to jedva dočekali, pa su predmet brže bolje vratili Opštinskom državnom tužilaštvu sa obrazloženjem da nisu mogli da me saslušaju.

Nakon toga Opštinski državni tužilac je usmenim putem zatražio od mene da dam pismenu izjavu, što sam i učinio. Usledilo je anganžovanje sudskog veštaka od strane Opštinskog državnog tužioca da utvrdi da li je Institutu za bakar Bor naneta šteta.

Napominjem da se ne spominje evidentna šteta koja je naneta državi.

Činjenica je da su pojedinci zloupotrebili AGENCIJU ZA ZAŠTITU INTELEKTUALNE INDUSTRIJSKE SVOJINE tako što su upošljavali radnike na određeno vreme, plaćali prekovremeni rad radnicima Instituta, da su anganžovali „autore“ za poslove koji se nikako ne mogu podvesti pod patente i pronalaske.

Postoji osnovana sumnja da je pomenuta agencija imala ulogu da prevari državu u smislu neplaćanja poreza, da omogući protivpravno pribavljanje materijalne koristi prijateljima i rođacima, da vrši korupciju širih razmera, kako u vreme režima Slobodana Miloševića tako i posle njega, i da je u organizovanju svega toga učestvovalo više lica.

Zbog svega toga istragu bi trebalo preduzmu najviši državni organi, a naročito zbog sumnje da se radi o organizovanoj grupi.

Iskreno se nadam da ćete se lično Vi anganžovati na rešavanju ovog sdlučaja!

S’verom u pravnu državu Srbiju, srdačno Vas pozdravljam.

PS. Moram da Vas upoznam da anganžovani veštak radi na borskom Fakultetu. Sa tog fakulteta potiče i čuveni mr Nikola Šainović. Sa tog fakulteta je i bivši direktor Instituta za bakar prof. dr Nedeljko Magdalinović, a i sadašnji v.d. direktor prof. dr Vlastimir Trujić, na istom predaju dr Mile Bugarin i dr Aca Jovanović, ljudi za koje se osnovano sumnja da su učestvovali u zloupotrebi Agencije.

U Boru, 29.09.2003. god.

Građanin Srbije:

Zvonimir Spajić

Advertisements