Prvog jutra u 2009.godini najviša dnevna količina supor-dioksida (SO2) izmerena je na mernom mestu u Brezoniku i iznosila je 38.171 mikrograma po metru kubnom što je preko 100 puta više od dozvoljenih vrednosti, jer maksimalna dozvoljena količina SO2 u vazduhu iznosi 350 µg/m3. Takođe, raznim merenjima utvrđeno je i prisustvo čitave serije teških metala.
Mnogo puta ponavljanje ovakvih situacija u prošlosti, veliki broj obolelih i umrlih, kao i veliki broj podnetih prekršajnih i krivičnih prijava protiv zagađivača iz RTB-a, podstakli su Vladu Republike Srbije da pokuša ublažavanje ovog problema pre izgradnje Nove Topionice, tako što će se pustiti u rad dva filtera. Te filtere je nedavno u rad pustio Oliver Dulić, ministar ekologije.
Ono što nadležni iz RTB-a nisu rekli ministru Duliću i građanima Bora jeste činjenica da zbog njihovih loših navika i poimanja ekološke svesti, morala i savesti u Boru nije moguća proizvodnja bakra, zlata i ostalih proizvoda bez prekomernog zagađenja radne i životne sredine.
Naime, kada je naručivana poslednja topionička tehnologija, izgleda da niko iz RTB-a nije vodio računa o tome da ona nije ekološki primenjiva za preradu koncentrata bakra sa visokim sadržajem sumpora i teških metala.
Uzalud su naši vajni stručnjaci iz RTB-a potrošili silne pare i vreme radi obilaska takvih tehnoloških postupaka po celom svetu i divili se i čudili kako, naprimer radnici u Japanu proizvode bakar iz uvoznih koncentrata u belim mantilima a u krugu Topionice gaje travu i cveće. Jeste, ali njihovo shvatanje ekologije, morala i savesti ne dozvoljava im da uvoze i pretapaju penalisane koncentrate bakra sa  visokim sadržajem teških metala.
Ovaj podatak o penalisanju uvoznih koncentrata bakra za potrebe RTB-a u iznosu od 6 dolara na svakih 5 ppm preko dozvoljenog graničnog sadržaja, „neoprezno“ je izneo jedan od visokih rukovodilaca RTB-a na proširenoj sednici ekološkog pokreta „Dubašnica“, održanoj 30.10.1989. godine povodom „borske nuklearne afere“, što upućuje na zaključak da u RTB-u postoje ljudi, koji su zarad ovakve svoje lične provizije zainteresovani da se uvoze koncentrati sa što većim sadržajem otrovnih materija iznad dozvoljenih graničnih vrednosti, a onda, uz primenu svog tehnološkog neznanja, takve otrovne koncentrate razblažuju mešanjem sa domaćim koncentratima.
Nažalost, takvi naši „vajni stručnjaci“ izgleda da su propustili nastavu na fakultetima na kojoj je objašnjavano da teški metali u živim organizmima, zbog sporog izlučivanja, imaju kumulativno dejstvo, pa nikakvo „razblaživanje“ mešavinom sa koncentratima sa sadržajem teških metala ispod graničnih vrednosti ne može uticati na krajnji efekat – trovanje živih organizama i izazivanje raznih oblika bolesti kod ljudi zbog unošenja otrovnih materija iz vazduha, vode i ishrane namirnicama biljnog i životinjskog porekla sa akumuliranim teškim metalima.
Prema tome, dok se u RTB-u Bor ne izvrši smenjivanje rukovodilaca i rukovaoca postrojenja sa smanjenim nivom ekološke svesti, morala i savesti, bez obzira na primenu bilo kakvih novih tehnologija, u Boru neće biti smanjenog zagađenja.
Slobodan Radulović
Advertisements