PRIMALAC:

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

11000 BEOGRAD

ZA PREMIJERA Zorana Đinđića

HITNO!

POŠILJALAC:

RTB BOR GRUPA

ZOP GSM „Nezavisnost“

Br akta 154/01

Bor, 10.10.2001.

Poštovani predsedniče Vlade,

Obaveštavamo Vas da smo na osnovu čl. 62. Statuta GSM „Nezavisnost“, kao akt sindikalne borbe, pokrenuli seriju protesta zbog katastrofalnog stanja preduzeća RTB Bor Grupa. Kao vid sindikalne borbe izabrali smo proteste a ne štrajk zbog restriktivnih odredbi Zakona o štrajku, koji je doneo Miloševićev režim a i sadašnja Vlada ga koristi u primeni.

Naši sindikalni zahtevi su sledeći:

I.

 1. Isplata svih zaostalih primanja zaposlenima.
 2. Povećanje zarada za 100%.
 3. Redovna isplata narednih primanja.

II.

Smenjivanje svih rukovodno – upravljačkih struktura.

III.

Pokretanje odgovornosti za propast preduzeća.

NAŠI ARGUMENTI

I.

 1. Poslovodstvo krši Zakon o radnim odnosima i Pojedinačni kolektivni ugovor, jer je donelo odluku da se „preskoči“ isplata aprilske zarade što mi smatramo otimačinom.
 2. Povećanje zarada za 100 % tražimo na bazi statističkih podataka i notorne činjenice u vezi porasta troškova života izraženih kroz cenu potrošačke korpe koja predstavlja socijalnu a ne radnu kategoriju i košta preko 12.000 dinara. Poslednji prosek zarada u RTB-u je na nivou od 5.100 dinara dok je prosek zarada na nivou borske opštine za avgust mesec 8.139 dinara (Sl. Glasnik RS br. 57 od 28.09.2001. god.).
 3. Redovnost isplata narednih primanja tražimo kao garanciju za golu životnu egzistenciju, jer čak i sa povećanjem od 100 % naš prosek zarada će biti niži od socijalne kategorije izražene kroz cenu potrošačke korpe.

II.

Smenjivanje svih rukovodno – upravljačkih struktura tražimo zbog katastrofalnog stanja preduzeća. Skupština preduzeća je izabrana 1999. godine na nedemokratskim izborima po kriterijumima potrebnim za funkcionisanje režima Slobodana Miloševića i sastavljena je od podobnih poslušnika od kojih mnogi imaju privatne firme i nisu sudbinski vezani za svoja radna mesta u preduzeću.

III.

Pokretanje odgovornosti za propast preduzeća tražimo zbog osnovane sumnje da je poslovna sposobnost preduzeća uništavana radi ličnog bogaćenja pojedinaca raznim vrstama krađa, zamrzavanja sredstava u promašene tehnološke investicije i raznih poslovnih mahinacija, što je sve stvorilo povoljne uslove da se za poslovanje RTB-a zainteresuje domaća i strana mafija (kao dokaz služe brojne krivične prijave nadležnim državnim organima).

PREDLAŽEMO

 1. Da Vlada odmah prekine saradnju sa sadašnjim rukovodstvom dok se u preduzeću ne izvrše demokratski izbori za Skupštine preduzeća i dok se ne konstituišu domaćinski Upravni odbori i ne izaberu direktori koji su sudbinski vezani za firmu. Kao poseban razlog za prekid saradnje može poslužiti njihovo učešće i saradnja sa Samostalnim sindikatom u organizovanju protesta protiv Vlade fiktivnim štrajkovima i finansijskim pomaganjem članova Samostalnog sindikata radi odlaska na proteste protiv Vlade.
 2. Da Vlada odmah imenuje menadžera koji će voditi firmu dok traju izbori.

ZAHTEVAMO

 1. Da Vlada urgira kod svojih državnih organa da ažuriraju pokrenute krivične prijave i izvrše istražne postupke radi „isterivanja“ odgovornosti za propast firme.
 2. Proces privatizacije otpočeti nakon završetka postupka za vraćanje opljačkane vrednosti firme.
 3. Ažurnim pravnim radnjama opljačkanu imovinu uključiti u procenu vrednosti preduzeća.
 4. Da se odmah uvede stroga državna kontrola na kvalitet i sadržaj uvoznih sirovina koje se prerađuju u pogonima RTB-a.

UPOZORAVAMO

 1. Na neracionalno ponašanje sadašnjeg poslovodstva u upravljanju resursima firme.
 2. Na kršenje Zakona o radnim odnosima i Pojedinačnih kolektivnih ugovora.
 3. Na postojanje „crnih fondova“ i poslovanje preko tuđih žiro računa.
 4. Na opredeljenost poslovanja bez jasnih i realnih vizija i programa uz usmeravanje na monopolsko a ne na tržišno poslovanje.
 5. Na nastavak prakse friziranja podataka radi sastavljanja izveštaja i programa što je u prethodnom periodu rezultiralo velikim brojem pogrešnih studija i promašenih tehnoloških investicija (Kiper B-40, Pržionice pirita, Flotacija molibdena, Separacija magnetita, Fabrika nikalsulfata, itd.).

PREDLAŽEMO

 1. Da Vlada odredi državnu ekspertsku grupu za ispitivanje poslovanja RTB Bor Grupa za poslednjih 10 godina.
 2. Da Vlada odredi neutralni stručni tim za sastavljanje programa rada radi izlaska iz krize.
 3. Da se prilikom određivanja ekipa vodi računa da članovi nisu bili na platnom spisku RTB-a ni po jednom osnovu.

NUDIMO

Saradnju na svim poljima u okviru naših mogućnosti i u skladu sa našim Statutom.

U Boru, 10.10.2001. godine

RTB BOR GRUPA

ZOP GSM „NEZAVISNOST

Predsednik

Dejan Cvetanović

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements