PRIMALAC:

GORDANA RADOVIĆ

Ul. Krunska br. 69

11000 BEOGRAD

ZA PREDSEDNIKA DEMOKRATSKE STRANKE g-dina Zorana Đinđića

POŠILJALAC:

Radnik Instituta za bakar Bor

I podpresednik sindikata „Nezavisnost“

Zvonimir Spajić l.k. 98425/SUP Bor

Preporučena pošt. pošiljka br. 4128950 od 25.04.2002. godine

Gospodine Đinđiću,

Pišem Vam po drugi put i želim da izrazim iznenađenje zbog vaše nezainteresovanosti, a vezano za problem koji sam Vam izneo. Očekivao sam da će neko iz DS zatražiti dokaze a povodom mojih tvrdnji koje se odnose na predsednika OO DS u Boru.

Želim još jednom da Vas upozorim na pogubnu politiku koju vodi vaš član i predsednik OO DS-a u Boru. Mišljenja sam da niko osim Vas ne može da ga zaustavi. Kršenje zakona i sprovođenje nasilja se vešto amortizuje delimično u MUP-u, tužilaštvu, sudovima, inspekcijama pa čak i u nekim ministarstvima vaše Vlade.

Ponovo Vas upozoravam da dr Vlastimir Trujić na sve načine pokušava da zaštiti ljude iz prethodnog režima, a i one koji sada krše zakon što i sam čini.

  1. Kao dokaz tome u prilogu Vam dostavljam prijavu MUP-a Bor protiv Dragulović Vukašina koja je podneta OJT u Boru, br. dokumenta 27-01/09 od 05.09.2001. godine. Direktor ne uvažava tu prijavu. Umesto da suspenduje pomenutog saradnika on donosi ODLUKU br. dokumenta 2457 od 27.11.2001. godine kojom ga imenuje u popisnu komisiju.
  2. Finansijska policija u svom dopisu od 21.03.2002. godine dostavlja informaciju sindikatu „Nezavisnost“ da je ustanovila da Institut za bakar nije ispunio svoje obaveze prema državi. Protiv odgovornih lica, bivših direktora Radeta Kojdića i Nedeljka Magdalinovića a i sadašnjeg direktora dr Vlastimira Trujića, pokrenut je prekršajni postupak. Prema našim saznanjima čini se sve da se to zataška. Institut je podneo tužbu Vrhovnom sudu ne bi li zaštitio bivše a i sadašnjeg direktora. Vrlo čudno je što i MUP Bor ne želi da po službenoj dužnosti, a na osnovu zapisnika Finansijske inspekcije, pokrene postupak protiv odgovornih lica za pokušaj utaje poreza.
  3. Pored upozorenja dr Vlastimir Trujić je doneo Pravilnik o radu u Institutu za bakar što je suprotno zakonu na šta ga upozorava inspektor rada svojim dopisom br. 380-117-21/2002-04 od 29.03.2002. godine.
  4. Dostavljam Vam na uvid i dokument MUP-a Bor br. PU-231-459/02 u kojem nas obaveštavaju da su protiv dr Vlastimira Trujića podneli krivičnu prijavu u OJT u Boru.

Slušajući vaš savet, a to je da radnici ne bi trebalo da „maze“ svoje direktore, sindikat „Nezavisnost“ je protiv dr Vlastimira Trujića podneo više krivičnih i prekršajnih prijava zbog kojih radnici i članovi sindikata „Nezavisnost“ trpe neviđenu šikanu. Trujić ne bira način i metode da nas ućuti. Nakon prvog pisma koje sam Vam uputio počeo je da preti i ujedno traži način kako bi predsedniku sindikata i meni dao otkaz. Traži od svojih poslušnika da nas oni optuže za nekakvo nepoštovanje radne discipline što bi mu bio alibi za otkaze koje nam priprema.

Molim Vas da me najozbiljnije shvatite i pristupite rešavanju ovog problema. Nadam se da nećete napraviti istu grešku kao i bivši predsednik SRJ Slobodan Milošević koji je štitio kriminalce u svom okruženju a koji su zajedno sa njim pljačkali i narod i državu.

U iščekivanju povoljnog rešenja srdačan pozdrav.

Prilog dokumenata: br. PU-231-1169/01 od 05.09.2001, br. 2457 od 27.11.2001, dokument od 21.03.20002, br. 380-117-21/2002-04 od 29.03.2002, br. PU-231-459/02 od 01.04.2002.

Zvonimir Spajić

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements