PRIMALAC:

UDRUŽENJE GRANSKIH SINDIKATA

„NEZAVISNOST“

g. Branislav Čanak

BEOGRAD

POŠILJALAC:

Institut za bakar Bor

Zeleni bulevar 35

Datum: 22.08.2001.

Poštovani gospodine Čanak,

Prema našem dogovoru iz Soko Banje od 12.08. obraćam Vam se sa sledećom molbom i obrazloženjem:

Zahvaljujući svom opozicionom anganžovanju, ugledu i pre svega naučnim i stručnim referencama, nakon 5. oktobra legalno sam izabran prvo za VD a zatim i za stalnog direktora Instituta za bakar u Boru.

Pored ovoga predsednik sam opštinskog odbora DS u Boru i član glavnog odbora DS.

Pre izbora za direktora, kao profesor na Tehničkom fakultetu u Boru, bio sam član Sindikata „Nezavisnost“ a u sadašnjem preduzeću sam morao tu funkciju da „zamrznem“.

Moji problemi i problemi mog poslovodstva počinju dolaskom u Institutu za bakar i to baš od strane Sindikata „Nezavisnost“. Mislim da su ovaj sindikat u Institutu preuzeli isključivo ekstremisti, pre svega članovi radikalne stranke. Predsednik sindikata nezavisnost u Institutu je Slobodan Radulović, tehničar, koga sam ja svojim dolaskom unapredio u šefa voznog parka. Ranije je bio član DS ali je iz stranke isključen zbog svog ekstremnog delovanja (ja tada nisam glasao za njegovo isključenje). Iza toga prešao je u Demohrišćansku stranku.

Ostalo uže rukovodstvo sindikata „Nezavisnost“ čine; Spajić Zvonko, tehničar, član radikalne stranke; Štrbac Dragan, inženjer, član radikalne stranke; Dimovski Predsrag, inženjer, član radikalne stranke; Cvetkovski Vlada, doktor metalurgije, zavađen sa mnogim kolegama, koji je demonstracije oktobra meseca gledao sa terase, itd.

Celokupna aktivnost Sindikata „Nezavisnost“ u mom Institutu se bazira na bezbroj neargumentovanih i neproverenih činjenica pretočenih u veliki broj tužbi sudu, ministarstvu unutrašnjih poslova i finansijskoj policiji protiv mene, protiv novog poslovodstva i protiv Instituta kao firme u kojoj rade i primaju lični dohodak. Moj rad, rad poslovodstva i rad nekih inženjera se sveo na svakodnevno dokazivanje da nismo lopovi, obrazlaganju nebitnih nasleđenih formalnosti i dokazivanju nepostojećih krivičnih dela. Teret nam predstavlja sveobuhvatno proveravanje raznoraznih neplaćenih nasleđenih dažbina i na ovaj način njihovo aktiviranje što svakog momenta može dovesti do blokiranja žiro računa od strane finansijske policije. Umesto da mi dozvole da više radim na iznalaženju novih poslova poslovodstvo i ja se zamajavamo raznoraznim inspekcijama i neviđenim pritiscima Sindikata „Nezavisnost“ na naš rad.

Ja ne tvrdim da nije bilo nepravilnosti. Neke od njih već su u postupku i verovatno će ih biti još ali to moraju da odrade ekspertske grupe na osnovu proverenih činjenica a ne na osnovu „rekla-kazala“.

U prilogu Vam dostavljam par tužbi Sindikata „Nezavisnost“ i neke moje odgovore na iste.

Optužbe izgledaju tako žestoko da su bar imalo bile zasnovane na stvarnim činjenicama, ja bih do sada bar 10 puta bio uhapšen od bilo koje vlasti.

Ostavljajući moju ličnost po strani, mislim da ovakvim svojim ponašanjem rukovodstvo Sindikata „Nezavisnost“ pre svega ruši ugled celog sindikata, gubi članstvo i kompromituje jedan od najvećih Instituta na Balkanu iz oblasti rudarstva i metalurgije.

Zbog svega napred navedenog predlažem da razmotrite mogućnost raspuštanja sadašnjeg ogranka Sindikata „Nezavisnost“ u Institutu za bakar u Boru i formirate novi zdravi ogranak sa razumnim ljudima (bez Radulovića, Spajića, Štrpca, Cvetkovskog).

Za sve potrebne i detaljnije informacije stojim Vam na raspolaganju sa svim potrebnim dokazima u svako zakazano vreme.

Unapred zahvalan

DIREKTOR

Prof. dr Vlastimir Trujić, dipl. inž. met.

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements