Predsedniku DS Zoranu Đinđiću

Izvršnom odboru DS

Glavnom odboru DS

Predsedniku borskog Okružnog odbora Dragiši Popoviću

Predmet:       Neopoziva ostavka na funkciju sekretara Okružnog odbora, člana Opštinskog odbora Bor i zahtev za brisanje iz evidencije člana DS

Ostavke i zahtev za isčlanjenje podnosim:

  1. Zbog opredeljenja predsednika Opštinskog odbora da:

-rad stranke u Boru organizuje kroz razne vrste improvizacija umesto timskog rada i razvijanje strukture stranke (mesni odbori, resorni odbori, itd.),

-odbijanje razdvajanja funkcije računopolagača od funkcije nalogodavca,

-privatizovanja stranačkih sredstava i imovine.

  1. Zbog jalovog rada Odborničke grupe DS u Boru, koja za vreme svog mandata ni jednom na Odboru nije podnela plan i program rada niti Izveštaj o svom dosadašnjem radu, nije ni jednom podržala proteste Saveza za promene, nije ni jednom u bilo kojoj mesnoj zajednici organizovala neki skup sa svojim biračima, nije ni jednom sazvala neku konferenciju za štampu na kojoj bi iznela svoje stavove za koje se navodno zalagala u SO Bor.
  2. Zbog osnovane sumnje da su pojedini članovi Odbora podlegli uticaju režima, a u pojedinim „škakljivim“ situacijama i sklopili nezvanične dogovore sa njim na uštrb stranke. Zbog takvih članova odbora rad stranke se sve slabije i slabije odvija a samim tim se gasi i rad Saveza za promene. Razni maheri dobijaju određene funkcije koje nisu rezultat njihovog rada već posledica povlađivanja i udvorništva prema režimu. Novac i tehnička sredstva stranke koriste se u privatne svrhe a ne za potrebe stranke. Prostorije stranke se privatizuju dok su u radno vreme često zaključane.

Iz ovoga se da zaključiti da je Odbor DS u Boru (čast izuzecima) pun mahera, improvizatora i lopova sa kojima se ne može iskreno sarađivati, a i oni sami ne žele da rade sa poštenim ljudima već im pripisuju kojekakve propuste sve sa namerom da polako ugase rad stranke dopuštajući da ovaj pokvareni režim što više pusti ionako jake korene u „crvenom“ Boru.

  1. Sa pojedinim konkretnim situacijama upoznao sam i centralu stranke preko sekretara Dušice Anđelković. Međutim, prema rečima predsednika Odbora Siniše Ivaškovića, zbog toga sam smenjen sa funkcije potpresednika Odbora.
  2. Zato što mi je zbog promenjene brave i nepridržavanja radnog vremena onemogućeno da u svojstvu sekretara Okružnog odbora završim zapisnik sa poslednje sednice.

Napominjem da je pečat Okružnog odbora sa kojim sam bio zadužen ostao u zaključanim prostorijama stranke.

Zadržavam pravo potraživanja od 150 DEM na ime ličnog učešća za nabavku štampača u boji kojim sam bio zadužen u zamenu za moj štampač STAR LC 10. Tražim da mi se vrati moj štampač ili isplati moje učešće od 150 DEM. Štampač u boji sa kojim sam bio zadužen ostao je u zaključanim prostorijama stranke.

U Boru, 25.12.1999. godine.

Ostavke i zahtev za brisanje iz evidencije članova podneo:

Slobodan Radulović

NAPOMENA:

Tekst ostavke dostavljen je u pisanom obliku svim navedenim naslovima a predsedniku stranke Zoranu Đinđiću dostavljen je faksom na tel. Br. 011/444-2110 25.12.1999. godine preko PTT Bor i preporučenom poštanskom pošiljkom sa povratnicom čiji je prijem potpisan i overen pečatom stranke od 29.12.1999. godine. Vidi ovde

Advertisements