BEOGRAD – Ministri, poslanici, direktori javnih preduzeća i razni državni službenici jedini u Srbiji imaju privilegiju da pod veoma povoljnim uslovima, sa rokom otplate na 20 godina, otkupe državne stanove, piše danas „Blic“.

Samo u poslednje dve godine, piše list, čak 288 državnih stanova, koji su kupljeni novcem građana Srbije, prešlo je u privatne ruke, a da javnost o tome nije obaveštena, osim u sporadičnim aferama poput one sa bivšim direktorom „Železnica Srbije“ kome je državno preduzeće u gubicima kupilo luksuzni stan u Beogradu.

Zaključeno 288 ugovora

Na osnovu uredbe o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica, od avgusta 2007. godine Republička direkcija za imovinu zaključila je 288 ugovora o kupoprodaji državnih stanova čija se površina kreće od 24 do 107 kvadrata, stoji u odgovoru direktora ove direkcije Bratislava Pejkovića „Blicu“.

Cena po kojoj su prodavani ovi stanovi kretala se od 12.000 do 69.000 dinara po kvadratu. Stanovi su prodavani širom Srbije, a kupovani su na osnovu pomenute uredbe i ugovora o zakupu stanova koje su povlašćeni kupci prethodno sklopili sa nekim od ministarstava ili državnih organa.

Iz ovako šture informacije koju je „Blic“ dobio posle mesec dana insistiranja kod Direkcije za imovinu da obelodani podatke o prodaji državnih stanova, proizlazi da su stanovi prodavani i za 130 evra po kvadratu, sa mogućnošću otplate na 20 godina.

Cena stanova

U odgovoru na pitanje po kojoj su ceni prodavani državni stanovi, direktor Republičke direkcije za imovinu je odgovorio za „Blic“:

„Kupoprodajna cena stanova za koje su zaključeni ugovori o kupoprodaji, u zavisnosti od visine tržišne vrednosti stana koji je u svakom konkretnom slučaju utvrđivao nadležni poreski organ u skladu sa uredbom, kretala se od 12.000 do 69.000 dinara po kvadratu“.

Takođe, u odgovoru na pitanje kolika je kvadratura svakog od prodatih stanova, direktor odgovara da se „površina stanova za koje je Direkcija zaključila ugovore o kupoprodaji okvirno kreće od 24 do 107 kvadrata“.

S obzirom na to da direktor nije odgovorio kada je, koliki stan i kome prodat može se zaključiti da je, ukoliko su stanovi prodati 2007. kada je Direkcija zaključila prve kupoprodajne ugovore i kada je kurs evra bio rekordno nizak, kvadrat stana plaćan od 157 do 907 evra.

Da su stanovi prodavani juče ili tokom ove godine, njihova cena bi bila između 130 i 740 evra po kvadratu, što je daleko ispod tržišne cene stana na koju se pozivaju državni organi koji su prodavali stanove, piše „Blic“.

Izvor informisanja: RTV Vojvodine

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Advertisements