Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. Gl. RS br. 120/04 „Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se , na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.„), ovaj zapis o nenamenskom trošenju humanitarnih sredstava u MZ Novo Selište u Boru dostupan je svakom ko je za to zainteresovan i njegovo umnožavanje i dalja distribucija u originalnom izdanju su dozvoljeni.

Na osnovu stava 1. Pravila 66 Poslovnika Evropskog suda za ljudska prava (Strazbur 1999. godine „Po ustanovljavanju istovetnosti svedoka i pre svedočenja, svaki svedok polaže sledeću zakletvu ili daje sledeću svečanu izjavu: Zaklinjem se ili Svečano izjavljujem po svojoj časti i savesti da ću govoriti istinu, punu istinu i ništa osim istine.“), ovo svedočenje dajem sa verom u Boga.

U ovom svedočenju o nenamenskom trošenju humanitarnih sredstava u MZ Novo Selište u Boru iznosim svoja direktna i indirektna saznanja nakon što je SPS u dva navrata ubedljivo izgubio izbore za Savet mesne zajednice Novo Selište u Boru a zatim radi sprečavanja rada legalno izabranog Saveta MZ Novo Selište sastavljenog od predstavnika opozicionih stranaka vršio smetanje poseda i opstrukcije rada tog Saveta, a razlog za to između ostalog bio je i pokušaj prikrivanja zloupotreba-pljačke dela humanitarnih sredstava prikupljenih od građana za pojedine humanitarne potrebe.

Naime, za vreme mandata prethodnih saziva organa MZ Novo Selište (pre 1997. godine) Javno pravobranilaštvo Opštine Bor i Boljevac utvrdilo je dokumentom br JP-8/87 od 27.01.1987. godine nenamensko trošenje sredstava samodoprinosa, što je takođe argumentovano i dokumentovano bilo potvrđeno u Izveštaju Komisije Saveta MZ Novo Selište br. 372 od 04.10.1998. godine. Taj Izveštaj je bio službeno dostavljen predsedniku Opštine Bor, Iliji Tanikiću ali on tim povodom nije ništa preduzeo.

U navedenom Izveštaju br. 372 od 04.10.1998. godine na strani 2 navedeno je da je Komisija prilikom pregleda pribavljene dokumentacije pronašla veliku sumu nevažećeg novca za koji se pretpostavlja da je bio prikupljen od građana kroz razne humanitarne aktivnosti na teritoriji MZ Novo Selište nakon čega je bio predat rukovodećim strukturama MZ koje ga nisu blagovremeno uplatile na žiro račun MZ niti su ga distribuirale za prikupljene humanitarne potrebe.

U Izveštaju br. 367 Komisije Saveta MZ Novo Selište od 24.11.1998. godine na strani 16 navedeno je sledeće:

Činjenica da novac nije bio uplaćen na žiro račune stvara realnu pretpostavku o nenamenskom korišćenju i zloupotrebama prikupljene pomoći. Postoji realna pretpostavka da je prikupljena a neuplaćena pomoć na odgovarajuće žiro račune jednostavno bila naknadno zamenjena nevažećim novcem iz vremena visoke inflacije. Nije isključena ni pretpostavka da je bar deo novca od navedenih aktivnosti za vreme trajanja akcije prikupljanja, uplaćivan na štedne knjižice pojedinih aktivista a da je kasnije tek sa ovih knjižica uplaćivan na odgovarajuće žiro račune. Ova pretpostavka ima svoje uporište u činjenici da su postojale slične vrste zloupotreba sa sredstvima samodoprinosa prikupljenim preko uplatnica u mesnoj zajednici u istom periodu kada su vođene navedene aktivnosti.

Na strani 14 Izveštaja br. 367 Komisije Saveta MZ Novo Selište od 24.11.1998. godine navedeno je:

“Uz popisane priznanice pronađen je novac u gotovini u ukupnom iznosu od 506.160 din. Podaci o vrsti apoena, serijskim brojevima navčanica, periodu izdavanja i ukupnom broju novčanica prikazani su tabelarno u tabeli 11.

Tabela br. 11

Apoeni od din.                          Period izdavanja                       Serijski broj    novč.

20 komada od 5.000                maj 1985. god.                         BM 8881139,

BZ 8377452

AP 9228465

BT 9189466

BH 0435225

BA 9553147

CN 9213011

BV 4154136

BT 2581665

CO 7000471

CA 0635541

BU 5907521

BT 9234297

BS 8558089

BZ 6862511

BV 5946272

AO 0196569

AE 2271514

1 komad od 100 din.                mart 1990. god.                        AC 1064917

1 komad od 10 din.                  Septembar 1990. god.             AD 9638829

1 komad od 50 din.                  Juni 1990. god.             AE 9321252

15 komada od 500.000 din.     Iz 1993. god.                            AA 3959540

AA 0925160

AA 3683365

AA 9659760

AA 2749115

AA 7778369

AA 4190277

AA 9180921

AC 5787713

AC 4502521

AC 6705321

AB 7161761

AB 6406529

AB 1207832

AB 1720495

_______________________________________________________

Ukupno 505.160 dinara                                    Ukupno 38 novčanica”

NAPOMENA:

Izveštaj br. 397 Komisije MZ Novo Selište od 24.11.1998. godine službenom procedurom je bio dostavljen predsedniku SO Bor Iliji Tanikiću ali on u vezi toga nije ništa preduzeo. U vreme sprovedenih humanitarnih aktivnosti u MZ Novo Selište sekretar MZ bio je Aleksandar Bosić zvani Cane a predsednik Saveta MZ bio je Radojko Petrović zvani Kapetan.

Svedok:

Slobodan Radulović, MB: 2007945751012

Advertisements