Predsedniku SRJ gospodinu Slobodanu Miloševiću

Predmet: Ovlašćenje za zastupanje na sudu u predmetima P-1515/97, P-1283/97, P-1295/97 i u „tvrdim“ pregovorima sa rukovodstvom Opštine Bor, direktorima javnih preduzeća u Boru i Samostalnim sindikatom TIR-a.

Gospodine predsedniče,

Pošto je Javno pravobranilaštvo, na osnovu čl. 121. stav 1. Statuta Opštine Bor, zastupnik Opštine Bor u predmetima P-1515/97, P-1283/97, P-1295/97 protiv Mesne zajednice „Novo Selište“, molim Vas da, na osnovu Ustava SRJ, obzirom da je Mesna zajednica „Novo Selište“ deo teritorijalne organizacije SRJ, Vi zastupate interese ove mesne zajednice pošto to neće zaduženi iz Opštinske uprave u Boru. Smatram da u ovoj državi niko neće moći bolje da zastupa našu mesnu zajednicu protiv pokušaja opštinskog rukovodstva da zaobiđe teritoriju naše mesne zajednice u razvoju i obavljanju komunalnih i drugih radova. Zbog toga smatram da jedino Vi, kao iskusni pregovarač iz Dejtona, i afirmisani i deklarisani borac za pravdu i zaštitu zakonitosti, treba da budete zastupnik Mesne zajednice „Novo Selište“ u „tvrdim“ pregovorima sa rukovodstvom Opštine Bor i direktorima javnih preduzeća u Boru, kao i pravni zastupnik ove mesne zajednice na sudu u sporovima sa Opštinom Bor i Samostalnim sindikatom TIR-a.

U prilogu Vam dostavljam potrebnu dokumentaciju za zastupanje – ukupno 89 dokumenata. Iz navedene dokumentacije videćete da mesna zajednica u proteklih 6 meseci, zbog nedovoljne afirmacije svojih pregovarača, nije uspela u pregovorima sa rukovodstvom Opštine Bor i direktorima javnih preduzeća da ostvari interese građana koji su im na legalnim izborima poklonili poverenje i mandat za zastupanje.

Što se tiče Samostalnog sindikata TIR-a on se toliko osamostalio da je postao saradnik Opštinske uprave u okupaciji poslovnog prostora mesne zajednice. Obzirom da je mesna zajednica „Novo Selište“ deo teritorije SRJ, ja, kao predsednik Saveta, nemam ovlašćenja iz Statuta Opštine i Statuta mesne zajednice da bih mogao da priznam ovu okupaciju. To je u vašoj nadležnosti i biće onako kako Vi odlučite.

Molim Vas gospodine predsedniče da zamolite predsednika Opštine Bor, gospodina Iliju Tanikića (prima utorkom) da, u pauzi kad ne seče vrpce, obiđe našu mesnu zajednicu ako već nema vremena da dođe na Zbor građana i kaže građanima da se šalio kad je rekao da je grejanje luksuz. Molim Vas da ga upozorite da u našu mesnu zajednicu dođe terenskim vozilom kako mu zbog raskopanih ulica ne bi stradale gume. Ako slučajno svraća u mesnu zajednicu neka se javi u selo Zlot da mu kažu gde može da nađe gospodina Iliju Zlatarevića da bi ovaj bio tu da mu otvori vrata pošto jedino on ima sve ključeve od mesne zajednice, koju mu je dao na raspolaganje sekretar Opštinske uprave, gospodin Miroslav Ćiprijanović.

Molim Vas gospodine predsedniče da zamolite predsednika Izvršnog Saveta Opštine Bor, gospodina Đorđa Andrejića da, u pauzi kad ne potpisuje ugovore o primanju na poklon poslovne prostore mesnih zajednica, nađe vremena da odgovori na zahtev naše mesne zajednice u vezi izdavanja dozvole za puštanje javnog saobraćaja kroz mesnu zajednicu sa vozilima privatnika pošto Javno preduzeće Bor nije za to zainteresovano niti za to ima tehničkih mogućnosti. Takođe Vas molim gospodine predsedniče da zamolite gospodina Andrejića da, u pauzi kad ne potpisuje razrezivanje naknada za izgradnju vodosistema „Bogovina“ nađe vremena da odgovori na Peticiju 182 građana naše mesne zajednice u vezi završetka uvođenja grejanja (predata mu je lično od delegacije Saveta 15.04.1997. godine).

Molim Vas gospodine predsedniče da zamolite sekretara Opštinske uprave, gospodina Miroslava Ćiprijanovića da, u pauzi kad ne pravi smicalice sa našom mesnom zajednicom i ne posećuje službenice Jugobanke, nađe vremena i mogućnosti da  pročita Statut Opštine Bor i Statut naše mesne zajednice, a ako pravi veću pauzu zamolite ga da pomogne gospodinu Šalareviću da iz biračkih spiskova razduži mrtve od obaveze da glasaju baš na svim izborima.

Molim Vas gospodine predsedniče da zamolite službenika Opštine Bor, gospodina Iliju Zlatarevića, da u pauzi kad ne trguje poslovnim prostorom mesne zajednice, pošalje biračke spiskove mesne zajednice Opštinskoj upravi na ispravku.

Molim Vas gospodine predsedniče da zamolite direktora Javnog preduzeća za stambene usluge, gospodina Živka Bukonju, da u pauzi kad ne poklanja mesne zajednice, nađe malo vremena da sanira stanove u zgradi mesne zajednice na osnovu nalaza veštaka Građevinskog fakulteta iz Niša.

Molim Vas gospodine predsedniče da zamolite direktora Javnog preduzeća za izgradnju Bora, gospodina Sanka Jovanoskog, da u pauzi kad ne asfaltira parkove i okolna izletišta bar zakrpi rupe na ulicama naše mesne zajednice koje potiču još iz doba kada su nesavesni Francusi i Nemački okupatori eksploatisali Borski rudnik a zbog svoje nestručnosti nisu znali da iskoriste rudno telo „H“ sa bogatim sadržajem arsena pa tako nisu ni imali para za asfaltiranje ovih ulica. Ukoliko budete imali sreće da prilikom razgovora gospodin Sanko bude dobre volje, molim Vas da to iskoristite i zamolite ga da iznađe mogućnosti da obavi i ostale potrebne radove u našoj mesnoj zajednici ili da Vam bar obeća da ova zima neće biti tako oštra kao prethodna. Gospodin Sanko je dobar čovek i siguran sam da će Vam to obećati, jer i nama nikad nije rekao da nešto ne može da uradi. Može on sve da uradi ali je u cajtnotu sa vremenom u ovoj mesnoj zajednici u zadnjih deset godina.

Molim Vas gospodine predsedniče da zamolite direktora Elektrodistribucije, gospodina Bujagića, da u pauzi kad ne vrši isključenja struje građanima naše mesne zajednice, iznađe mogućnost da uradi potrebne radove iz podnetih zahteva mesne zajednice.

Molim Vas gospodine predsedniče da zamolite direktora Medicinskog centra da nađe još 13 lekara opšte prakse pošto mu ukupno fali 15 (nalaženje dva lekara ponuđeno je u organizaciji mesne zajednice), kako bi mogao pod ovim uslovom da za potrebe naše mesne zajednice odobri otvaranje ambulante u kojoj bi jedan lekar i jedna medicinska sestra bili dežurni dva dana u toku nedelje.

Molim Vas gospodine predsedniče da zamolite zamenika Javnog pravobranioca, gospođu Ružicu Tasić, da u pauzi kad ne piše tužbe i podneske za Opštinu u sporovima protiv mesne zajednice, pročita član 121. stav 1. Statuta Opštine Bor a ako ima vremena može i da odgovori na zahtev naše mesne zajednice u vezi zaštite zakonitosti.

Molim Vas gospodine predsedniče da ukinete „samostalnost“ Samostalnog sindikata TIR-a u pogledu smetanja poseda mesne zajednice, jer on to ne radi samostalno već u organizaciji sa Opštinskom upravom.

Što se tiče zastupanja u sudskim sporovima za mesnu zajednicu, predlažem Vam gospodine predsdedniče, da sa zastupnikom Opštine, zamenikom Javnog pravobranioca, gospođom Ružicom Tasić postignete poravnanje tako što će ona povući tužbu protiv mesne zajednice zbog izdavanja 11 kvadrata svog poslovnog prostora „Borskim novinama“ bez licitacije, a Vi nemojte tužiti Javno preduzeće za stambene usluge što je Opštini Bor poklonilo bez licitacije 207 kvadrata poslovnog prostora naše mesne zajednice i što je direktoru ŠRIF-a i predsedniku SPS-a izdalo bez licitacije 40 kvadrata (Ugovor br. 44 od 08.04.1997. godine po čijem je uzoru načinjen i ugovor o izdavanju poslovnog prostora mesne zajednice – prepis ugovora) i Vladu Srbije što je bez licitacije prodala PTT, što znači da su i oni prekršili član 6. Zakona o sredstvima u svojini Republike Srbije.

Nadam se gospodine predsedniče da Vam Opštinsko rukovodstvo Bora, direktori javnih preduzeća i Samostalni sindikat TIR-a neće biti teži protivnici u pregovorima od Amerikanaca, Međunarodne zajednice i NATO Saveza, te da ćete uspeti u pregovorima da sa ove mesne zajednice skinete teret sankcija koje Opštinsko rukovodstvo Bora nameće i uporno sprovodi u zadnjih deset godina.

Prilog: Dokumentacija o neuspešnim pregovorima mesne zajednice „Novo Selište“ sa  rukovodstvom Opštine Bor, Javnim preduzećima i Samostalnim sindikatom TIR.a (ukupno 89 dokumenata).

U Boru, 03.11.1997. godine.

S` poštovanjem,

predsednik Saveta MZ „Novo Selište“

Slobodan Radulović

NAPOMENA:


Ovaj dopis dostavljen je predsedniku SRJ Slobodanu Miloševiću preporučenom poštanskom pošiljkom br. 000302110 pošte Bor od 04.11.1997. godine.
Advertisements