Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. Gl. RS br. 120/04 „Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se , na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.„), ovaj zapis o o ometanju funkcionisanja lokalne samouprave u MZ Novo Selište u Boru dostupan je svakom ko je za to zainteresovan i njegovo umnožavanje i dalja distribucija u originalnom izdanju su dozvoljeni.

Na osnovu stava 1. Pravila 66 Poslovnika Evropskog suda za ljudska prava (Strazbur 1999. godine „Po ustanovljavanju istovetnosti svedoka i pre svedočenja, svaki svedok polaže sledeću zakletvu ili daje sledeću svečanu izjavu: Zaklinjem se ili Svečano izjavljujem po svojoj časti i savesti da ću govoriti istinu, punu istinu i ništa osim istine.“), ovo svedočenje dajem sa verom u Boga.

U ovom svedočenju o ometanju funkcionisanja lokalne samouprave u MZ Novo Selište u Boru iznosim svoja direktna i indirektna saznanja nakon što je SPS u dva navrata ubedljivo izgubio izbore za savet mesne zajednice Novo Selište.

Svedočenje o ometanju funkcionisanja lokalne samouprave u MZ Novo Selište u Boru počinjem na osnovu Zahteva za poštovanje ustavnosti i zakonitosti u vezi izbora i funkcionisanja Saveta Mesne zajednice „Novo Selište“ u Boru sa navođenjem dokaznih pisanih isprava, koji je bio upućen 21.04.1997. godine predsedniku Republike Srbije Slobodanu Miloševiću preporučenom poštanskom pošiljkom sa uredno potpisanom, overenom i vraćenom povratnicom.

Nakon navedenog zahteva predsedniku Republike Srbije Slobodanu Miloševiću, u vezi koga se nisu odazvale ni jedna od državnih institucija kojima je bio poslat, kao odgovor na navedene nezakonitosti usledile su, u skladu sa uputstvom Centralnog izbornog štaba SPS-a br. 02-234 od 04.03.1997. godine objavljenog u listu “Demokratija” od 16.07.1997. godine na strani 8 pod naslovom “Rasturite  i uništite Koaliciju Zajedno!”, aktivnosti lokalnog SPS-a (predsednik Radoslav Terzić) na sprečavanju rada „opozicionog“ Saveta MZ

Naime, predsednik Opštinskog odbora SPS-a Radoslav Terzić, radi sprečavanja i ometanja procesa rada Saveta MZ Novo Selište, preko članova SPS-a na radu i zaduženjima u organima lokalne samouprave u Opštini Bor i javnim preduzećima opštinske lokalne samouprave Bor organizovao je i logistički pomagao ometanje normalnog funkcionisanja procesa rada Saveta MZ Novo Selište.

Ometanje normalnog funkcionisanja procesa rada Saveta MZ Novo Selište vršeno je na sledeći način:

Predsednik SO Bor Ilija Tanikić i Sekretar SO Bor Miroslav Ćiprijanović (članovi SPS-a) organizovali su preko članova SPS-a iz JP za stambene usluge Bor, koje je bilo fiktivni vlasnik poslovnog prostora MZ Novo Selište, da ovaj poslovni prostor bude bez naknade poklonjen Opštini Bor.

Nakon toga su Ilija Tanikić i Miroslav Ćiprijanović dali zadatak bivšem sekretaru MZ iz Zlota Iliji Zlatareviću (član SPS-a) da uz pomoć bravara Opštinske uprave obije brave na poslovnim prostorijama MZ Novo Selište u ul. Njegoševa 5A i nakon toga montira nove brave a sve ključeve preda Iliji Zlatareviću.

Zbog ovog vandalskog postupka Savet MZ Novo Selište doneo je odluku o utuženju Opštine Bor zbog smetanja poseda, a za vođenje sudskog postupka ovlastio je mene, kao predsednika Saveta sa svojstvom zakonskog zastupnika uz uredno deponovan potpis za zastupanje kod Opštinskog suda u Boru i službe SDK u Boru.

Nakon predaje tužbe za smetanje poseda preko podneska Opštinskom sudu Bor ovlastio sam Slobodana Miloševića kao sudskog zastupnika protiv Opštinske uprave pošto je Opštinsko pravobranilaštvo (činili su ga članovi SPS-a) odbilo da zastupa MZ u ovom sporu jer je prethodno prihvatilo da zastupa Opštinsku upravu.

Zbog podneska u kome je navedeno da MZ Novo Selište u sporu protiv Opštne Bor zbog smetanja poseda zastupa Slobodan Milošević sudije Opštinskog suda iz Bora nisu smele da donesu presudu u korist Opštine već u korist MZ.

Presuda je delimično izvršena tako što je Opštinska uprava bila primorana da preda po jedan ključ meni kao zakonskom zastupniku MZ Novo Selište od svih poslovnih prostorija.

Paralelno sa predajom ključeva Opštinsko pravobranilaštvo je u ime Opštine Bor izjavilo žalbu Okružnom sudu iz Zaječara ali im to nije pomoglo jer ni sudije tog suda nisu smele da sude protiv Slobodana Miloševića imenovanog u spisima predmeta kao sudskog zastupnika MZ Novo Selište, pa je tako potvrđena prvostepena presuda i tako postala pravosnažna.

Međutim, Socijalisti nisu nikako mogli da prihvate da u Boru, koji je važio za bastion komunizma može da funkcioniše neki Savet MZ sastavljen od predstavnika opozicionih stranaka iz Bora, niti su mogli da mirno prihvate pravni poraz kroz pravosnažnu sudsku odluku da su krivi za smetanje poseda MZ Novo Selište i da zbog toga moraju da poslovni prostor vrate na korišćenje Savetu MZ Novo Selište, zbog čega su vršili opstrukciju pravosnažne sudske presude.

Da bi imali kakvo takvo pokriće za ovu opstrukciju pravosnažne sudske presude organizovali su preko svojih članova iz opštinskih vojnih struktura, pod naznakom „strogo poverljivo“ i „vojna tajna“, da uz pomoć falsifikovanih vojnih isprava (dokument br. 86-35/98-10/23 od 12.10.1998. godine i dokument br. 86-35/98-10/23 od 25.12.1998. godine – oba overena nevažecim pečatom opštinskog sekretarijata za narodnu odbranu) od Opštinske uprave (jedni članovi SPS-a od drugih članova SPS-a) zatraže oduzimanje poslovnog prostora mesne zajednice (atomsko sklonište u ul. Njegoševa br. 5) a Socijalisti iz Opštinske uprave (predsednik SO Bor Ilija Tanikić i sekretar SO Bor Miroslav Ćiprijanović) praveći se neupućenima naredili su da se Savetu MZ Novo Selište oduzmu oba poslovna prostora i ovaj u ul. Njegoševa br.5 i onaj gde je bilo sedište MZ Novo Selište u ul. Njegoševa br. 5A.

Pošto je ova mahinacija provaljena na Opštinskom sudu u predmetu P-1309/08 pred sudijom Sonjom Filipović i pošto je postojala opasnost da se protiv aktera podignute krivične prijave realizuju sudskim putem, mahinatori SPS-a su organizovali novu mahinaciju radi smenjivanja kompletnog saziva legalno izabranog opozicionog saveta MZ Novo Selište pre isteka mandata.

Zbog toga su organizovali partijski sastanak svog mesnog ogranka u MZ Novo Selište  a u falsifikovanom zapisniku koji su overili izrađenim falsifikovanim pečatom u organizaciji Opštinske uprave Bor, socijalisti su ovaj svoj partijski sastanak proglasili za vanredni Zbor građana na kome su „građani“ pre isteka mandata smenili kompletan Savet MZ.

Aktivnosti ove mahinacije u MZ Novo Selište vodili su sledeći članovi SPS-a: Pavle Panić (odbornik SPS-a u SO Bor), Vesna Radosavljević (odbornik SPS-a u SO Bor), Bojan Šuput (omladinski aktivista SPS-a). Protiv navedenih lica podnete su krivične prijave Opštinskom javnom tužilaštvu ali su iste zataškane preko člana SPS-a na funkciji opštinskog javnog tužioca u Boru Momčila-Moše Dimitrijevića i sudije Opštinskog suda iz Bora Sonje Filipović (predmet  P-1309/08).

Svedok:

Slobodan Radulović, MB:       2007945751012

Advertisements