Svi ti nešto traže,

A ja ti nudim,

Šta ti je draže,

Neću ja da sudim.

Odluči sama,

Šta je tebi bolje,

Jer ti si dama,

Koju život kolje.

Traže telo tvoje,

U ljubav se kunu,

Za zadovoljstvo svoje,

Nude lažnu krunu.

Ja ti ljubav nudim,

Iskrenu, poštenu,

Za tobom ludim,

Želim te za ženu.

Zato prihvati,

Moju varijantu,

A njihovu shvati,

Kao praznu kantu.

Varijanta moja,

Pruža dobre šanse,

Da životna boja,

Dobije nijanse.

Autor: Slobodan Radulović

Advertisements