Na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. Gl. RS br. 120/04 „Svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom tako što će mu se omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, pravo na kopiju tog dokumenta, kao i pravo da mu se , na zahtev, kopija dokumenta uputi poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način.„), ovaj zapis o demonstracijama protiv režima Slobodana Miloševića dostupan je svakom ko je za to zainteresovan i njegovo umnožavanje i dalja distribucija u originalnom izdanju su dozvoljeni.

Na osnovu stava 1. Pravila 66 Poslovnika Evropskog suda za ljudska prava (Strazbur 1999. godine „Po ustanovljavanju istovetnosti svedoka i pre svedočenja, svaki svedok polaže sledeću zakletvu ili daje sledeću svečanu izjavu: Zaklinjem se – ili Svečano izjavljujem po svojoj časti i savesti da ću govoriti istinu, punu istinu i ništa osim istine.“), ovo svedočenje o demonstracijama protiv režima Slobodana Miloševića dajem sa verom u Boga.

U ovom svedočenju iznosim svoja direktna i indirektna saznanja o demonstracijama protiv režima Slobodana Miloševića, a svedočenje počinjem od mog pismenog obraćanja organizatorima građanskog protesta u Boru (13.01.1997. godine) protiv režima Slobodana Miloševića.

U tim protestima učestvovao sam zajedno sa članovima porodice i transparentom (naslov „Beskrupulozno opljačkani radnici“) tako što smo svakodnevno davali podršku ovom protestu od treće dekade decembra meseca 1986. godine sve do završetka protesta, nakon čega sam se učlanio u Demokratsku stranku, a u Institutu za bakar osnovao Nezavisni sindikat koji je prišao sindikalnoj centrali iz Beograda-GSM Nezavisnost.

U pismu, koje je pročitano 13.01.1997. godine za vreme protesta naveo sam činjenice koje Slobodana Miloševića svrstavaju u diktatora koji je zloupotrebio institucije države radi očuvanja svoje vlasti po svaku cenu, pa i po cenu beskrupulozne krađe na izborima.

U svom drugom obraćanju organizatorima protesta, koje je pročitano 27.01.1997. godine za vreme protesta naveo sam činjenice o uvedenom embargu na informisanje od strane direktora TV Bor, inače predsednika SPS-a u Boru, Radoslava Terzića.

U svom trećem obraćanju organizatorima protesta, koje je pročitano 28.01.1997. godine za vreme protesta naveo sam činjenice o pripremanju građanskog rata u Srbiji.

U svom četvrtom obraćanju organizatorima protesta, koje je pročitano 03.02.1997. godine za vreme protesta naveo sam činjenice o ljudima sa nedostatkom…

06.02.1977. godine podelio sam oko 50-tak primeraka Biltena slobodnih građana Bora, koji sam sam uradio i u kome sam objavio napis „Institucije sistema u lancima“ i preneo humoresku iz Ježa „Glupi tornik“ garniranom sopstvenim animacijama u vezi održanog kontramitinga u Beogradu sa pristalicama Slobodana Miloševića.

U svom petom obraćanju organizatorima protesta, koje je pročitano 03.02.1997. godine za vreme protesta naveo sam činjenice o ljudima sa nedostatkom…

U svom petom obraćanju organizatorima protesta, koje je pročitano 09.02.1997. godine za vreme protesta naveo sam činjenice o borskim simbolima režima Slobodana Miloševića.

U svom šestom obraćanju organizatorima protesta, koje je pročitano 19.02.1997. godine za vreme protesta naveo sam činjenice o reketiranju građana od strane direktora elektrodistribucije.

Kao što je poznato, pod pritiskom masovnih demonstracija građana i Međunarodne  zajednice režim Slobodana Miloševića je pravnom formom „Lex specialis“ vratio pokradene odborničke mandate u gradovima za koje je Opozicija raspolagala dokazima o krađi.

Međutim par meseci kasnije SPS režim Slobodana Miloševića je preko strogo poverljivog uputstva svog Centralnog izbornog štaba broj 02-234 od 04.03.1997.godine razradio taktiku kako da se zadrži vlast SPS-a na svim nivoima.

Do navedenog uputstva je uspela da dođe Demokratska stranka i isto je objavila u svom listu“Demokratija“ od 16.07.1997. godine na strani 8 pod naslovom „Rasturite i uništite Koaliciju Zajedno“.

Kao epilog navedenog uputstva pokušavana su i izvršena brojna ubistva političkih protivnika SPS-a (naprimer: pokušaj ubistva Vuka Draškovića, ubistva: Slavka Ćuruvije, Ivana Stambolića, Zorana Đinđića a verovatno i mnoga druga koja se zvanično vode kao nesrećni slučajevi ili prirodna smrt).

Svedok:

Slobodan Radulović, MB:       2007945751012