PREDSEDNIKU PREDSEDNIŠTVA SR SRBIJE g. Slobodanu Miloševiću (lično)

Predmet:           Zahtev za podnošenje ostavke na f-ju Predsednika predsedništva SR Srbije

Gospodine Miloševiću,

Na osnovu Zakona o političkim organizacijama SR Srbije a u svojstvu građanina koji je bio protiv vašeg izbora, zahtevam da odmah podnesete ostavku na funkciju Predsednika predsedništva SR Srbije, obzirom da ste kao Predsednik Socijalističke partije došli u koliziju sa svojom dosadašnjom funkcijom.

Naime, prihvatanjem mandata Predsednika ilegalne Socijalističke partije Vi ste izdali interese većine građana Srbije, jer ste kao Predsednik jedne u narodu nelegitimne i neregistrovane partije i istovremeno Predsednik države dobrovoljno došli u situaciju da vršite zloupotrebe u korist Socijalističke partije na račun interesa i opredeljenja večine građana Srbije.

Obzirom da je vaš izbor na funkciju Predsednika Srbije obavljen referendumom u vreme kada niste pripadali Socijalističkoj partiji, Vi ste izborom za Predsednika države prihvatili da zastupate interese većine građana Srbije od kojih je tek mali broj pripadao komunističkoj stranci. Prihvatanjem da budete član i Predsednik ilegalne Socijalističke stranke pre njene registracije i sticanja legitimnosti u narodu Vi ste se praktično dobrovoljno odrekli legitimnosti na funkciji Predsednika države, pa je ljudski i pravno gledano sasvim razumljivo da odmah podnesete neopozivu ostavku, jer ste ličnim primerom demantovali svoja javna opredeljenja o demokratiji i pravnoj državi na osnovu kojih ste i dobili mandat Predsednika države Srbije.

Iz vašeg zalaganja da se odloži donošenje Zakona o političkim organizacijama jasno se vidi da Vi zloupotrebljavate svoju funkciju Predsednika države kako biste izborili monopol vlasti za svoju novoimenovanu partiju, koja se po mojoj ličnoj oceni nije odrekla ni stila ni ponašanja pa ni kadrova kompromitovane komunističke stranke. Ovu tvrdnju zasnivam na činjenici da su funkcioneri Socijalističkog saveza obavezno bili članovi komunističke stranke što znači da je navodno ujedinjenje samo drugo ime za pljačku društvene imovine u korist jedne stranke kako bi se i na taj način onemogućila konkurencija siromašnih novoformiranih stranaka, koje se izdržavaju isključivo od članarine i dobrovoljnih priloga svojih članova i simpatizera. Ovde treba da Vas podsetim da imovina Komunističke stranke i Socijalističkog saveza nije nabavljena samo od članarine već je najveći deo iste nabavljen raznim zloupotrebama iz fondova samodoprinosa, solidarnosti i raznih budžeta koje su formirali svi građani a ne samo Komunisti.

Što se tiče moje tvrdnje o nelegitimnosti vaše Socijalističke partije istu zasnivam na činjenici da još niko iz vaše partije nema člansku knjižicu pa proizvoljne tvrdnje i računice sa sabiranjem broja Komunista i navodnih članova Socijalističkog saveza predstavlja samo običnu manipulaciju sračunatu da se utiče na povećanje broja zainteresovanih za učlanjenje u Socijalističku partiju besplatnom reklamom u privatizovanim sredstvima informisanja, koja finansiraju svi građani a ne samo članovi bivše i sadašnje Komunističke stranke a u kojima se teško nalazi prostor za druge stranke.

Meni lično nije poznato kako se ranije sticala titula člana Socijalističkog saveza jer nisam imao prilike da vidim kako izgleda njihova članska knjižica a niko nije znao da mi objasni kako sam ja to bio godinama član ovog Saveza a da nisam ni bio svestan toga. Moj zaključak je da se članstvo u ovoj organizaciji izgleda sticalo odmah po rođenju tj. genetski. Obzirom da živim i radim u Boru gde sam bio izložen posledicama razvejavanja i skladiranja nuklearnog otpada kod mene je verovatno došlo do genetskog oštećenja jer se nikada nisam osećao kao član Socijalističkog saveza čak ni prilikom ispiranja mozga na sednicama partije čiji sam član bio privremeno isključivo svojom greškom.

Pošto se ovaj moj zahtev za podnošenje vaše ostavke delimično zasniva i na Zakonu a ne samo na vašoj savesti, predlažem Vam gospodine Miloševiću da me poslušate.

U Boru, 23.07.1990. god.

Zahtev podneo:

Slobodan Radulović, br. L.k: 53036 SUP Bor

NAPOMENA:

Ovaj zahtev je poslat preporučenom poštanskom pošiljkom br. 0026009 od 23.07.1990. godine.

Advertisements