Neki naš političar stade pred ogledalo i obrati se liku u ogledalu rečima:
Znaš, nisam zadovoljan sa tobom, jer koristiš moj lik da me brukaš pred narodom. Kažu da smo ti i Ja isto, ali Ja mislim da to nije istina.
Naprimer:
Ja hoću promene, ali ti nećeš da se menjaš.
Ja hoću visok radni učinak, ali ti nećeš da radiš.
Ja sam dobio funkciju, ali je ti loše obavljaš.
Ja hoću donacije, ali ti donatoru postavljaš nerazumne uslove.
Ja hoću borbu protiv korupcije, ali ti nećeš da je sprovodiš.
Ja hoću nove izbore, ali ti nećeš da ih raspišeš.

Naravoučenije za naše političare:
Ako ne možeš da menjaš svoj lik u ogledalu pokušaj da promeniš sebe.

Basnu napisao: Slobodan Radulović

Advertisements