RTB JE U KANDŽAMA MAFIJE

Sedmog avgusta javno sam na štrajku upozorenja zaposlenih u RTB-u, pred oko hiljadu prisutnih radnika, predao koverat g. Vojislavu Krstiću, pom. Ministra za energetiku. U kovertu su se nalazile kopije faktura i ostala dokumenta koja dokazuju povezanost pređašnjeg (i novog) rukovodstva RTB-a sa međunarodnom i domaćom mafijom. To su objavili mnogi domaći mediji (osim borskih?!). I pored moja dva faksa, niko iz Vlade me nije pozvao na razgovor?!

U kovertu su se nalazile i dve kopije faktura. RTB je preko borske Jugobanke i Veksim banke iz Moskve uplatio ukupno 800.000 dolara, na ime “kamate po avansu” firmi “POLESTAR INTEPRISSE inc” iz Atine. Zvanični vlasnik te firme bio je jedan od najvećih srpskih mafijaša Vladimir Bokan, koji je dva meseca kasnije (7. oktobra) ubijen u Atini. Postaviću nekoliko pitanja Ministarstvu pravde, MUP-u I Vladi:

– Da li je kažnjiva po Zakonu saradnja društvenog preduzeća sa mafijašem? Zna se da je on bio mafijaš i da su glavni šverceri cigareta bili: Subotić, Bokan, Marko Milošević (sin bivšeg preds. SRJ) itd.

– Da li je uplaćivanje 800.000 dolara na ime kamate neposredno pre izbora “pranje novca” i namerno dovođenje RTB-a u još težu materijalnu situaciju?

– Kolika je bila ukupna kamata i provizija? Da li su bile na zakonskom nivou i zašto RTB nije ubrzao isplatu da bi smanjio kamatu?

– Da li je RTB toj firmi prodavao robu isključivo za devize, ili je deo u doba inflacije prodao u dinarima?

– Da li je tačno da RTB i dalje toj firmi duguje 5,5 miliona dolara i šta će biti sa rečnom flotom iz Prahova, koja je data kao hipoteka?

– Pošto je Bokan poginuo, ko od mafijaša (ili rođaka najvažnijih ljudi prethodne vlasti) vodi tu firmu?

– Poslednje pitanje: Kako se zovu ljudi koji su “poslovno” sarađivali sa mafijom, ili nastavljaju saradnju sa mafijim, ako ne mafijašima?

P.S. O međunarodnoj mafiji možete pročitati u drugim člancima.

KO JE SVE SARAĐIVAO SA MAFIJOM

Da odmah pojasnim koji su to ljudi:

Gen. dir. RTB-a bio je Ninoslav Cvetanović. Sada je savetnik novog gen. dir.

Dir. Borske Jugobanke bio je Bora Stojadinović (jedan od ranijih potpresednika OO SPS-a). Sada je pom. Gen dir. RTB-a, pošto je guverner Dinkić zabranio da on radi u bankarstvu?!

Dir. Marketinga bio je Zoran Mladenović. Ovih dana odlazi u penziju. 1998. g. odležao je nekoliko dana u zatvoru, dok nije obustavljen postupak po nalogu Sokolovića I Šainovića. i ako se vidljivo obogatio, nije sproveden novi krivični postupak, niti nastavljen stari?

Dir. TIR-a bio je prof. dr Veselin Savović, a sada je prof. na fakultetu u Crnoj Gori. Ako bi umesto metalurških, predavao dva nova predmeta: “Kako napraviti promašene investicije od nekoliko stotina miliona maraka i svo vreme napredovati u službi” i “Kako se maksimalno obogatiti na račun RTB-a i ne odgovarati”, uskoro bi dobio titulu najstručnijeg profesora na balkanu.

Pom. Dir. Marketinga bio je Mića Prvulović (i sada je). Imam kopiju fakture koja dokazuje da su on I g-đa Žunić (bivša rođaka Šainovića) po nalogu RTB-a otputovali na Kipar nekoliko dana pre septembarskih izbora?! Zašto, baš tada?! Na drugoj kopiji fakture (koju je on potpisao) vidi se da je RTB isplatio 428.542 dolara firmi FERŠPED A.D. iz Skoplja, “na ime usluga”. Kojih usluga?! Da li neko iz Srbije I Bora ima kapital u toj firmi?

Savest mi ne dozvoljava da mirno posmatram pripremu da se RTB (ili najvažniji njegovi delovi) rasprodaju bud-zašto međunarodnoj i domaćoj mafiji, ili daju u vidu koncesija, I trudiću se svim snagama da to sprečim. Jasno je da to može odgovarati samo kupcima (lopovima i mafiji) i nekim ljudima koji mogu dobiti ogroman mito, ako dozvole da se ostvari, a nikako Srbiji i Timočkoj krajini.

NAMERNO SU OBEZVREDILI RTB

Prethodno rukovodstvo RTB-a je, uz pomoć Šainovića, Prstića, Raičevića I mafije, idealno “pripremili teren” da se RTB rasproda.

Od nekadašnjih 15.000 tona, sveli su mesečnu proizvodnju na svega 2-3.000 tona bakra (oko 50% koncentrata proizvodi se u RTB-u, a ostatak dobijamo na preradu iz uvoza). RTB svakog meseca ima preko dva miliona dolara negative, a nekada je ostvarivao značajan ostatak dohotka i ispunjavao sve obaveze. Na primer, RTB je  1990 g. dao državi oko 150 miliona dolara u vidu poreza na plate, plus ostale poreze I carinu.

Namerno su provocirali NATO pakt u vreme bombardovanja. Sva je sreća da su u NATO paktu bili veći prijatelji RTB-a od naših Srba, pa su naredili da se u RTB-u samo trafo stanica uništi, a mogli su da sravne pola preduzeća, nanesu ogromnu materijalnu štetu i prourokuju prestanak rada.

Namerno nisu ulagali u otvaranje novih rudnih nalazišta, a i ono što su ulagali često je bilo pogrešno (Cerovo, kolektor itd). Poslovodni odbor RTB-a je uložio desetine miliona dolara u nedovršeni hotel na Srnom Vrhu, koji je trebao da posluži vrhu prethodne vlasti da se u njemu zabarikadira (kad Karadžić u Bosni), a Majdanpek je postao “mrtav grad”, jer RTB “nije imao para” za raskrivku. U taj spomenik ljudske gluposti treba uložiti još oko 50 miliona dolara da proradi, a posle ga svake godine dotirati sa po nekoliko miliona dolara.

Blagoje Spaskovski (dir. RBB-a ) I Dragan Dumitrašković (pom. Dir. RBB-a) uništili su borsko rudarstvo I dozvolili da se kolektor za otpadne vode oslabi prilikom izgradnje. Sada je potrebno preko 10 miliona dolara za saniranje tog kolektora.

“ZATURILI” SU TRI MILIJARDE MARAKA

Očigledno je da je RTB u poslednjih 10 godina negde “zaturio” skoro tri milijarde maraka. Pored već spomenute provizije, RTB je prodavao svoje proizvode u dinarima u vreme najveće inflacije, ugovarao visoke kamate i namerno odugovlačio sa vraćanjem dugova, gubio ogromne pare na iskorišćenju na bakru zbog (namernog) lošeg uzorkovanja uvoznih koncentrata i bakarnog skrapa, uzimao koncentrat na preradu (do katode), umesto da ga mnogo jeftinije kupi i preradi do finalnih proizvoda, trgovao skoro isključivo uz pomoć posrednika I na domaćem tržištu, dotirao SPS I JUL.

Do današnjeg dana nisu upoređeni metal bilansi bakra i plemenitih metala u Topionici i Elektrolizi sa knjigovodstvenim stanjem u direkciji, a moće se pojaviti ogromna razlika, zato što u poslednjoj deceniji RTB proizveo oko milion tona bakra I preko 20 tona zlata. Hiljade finansijskih eksperata nema dovoljno posla širom zemlje i Vlada mora pronaći nekoliko desetina njih, koji će za svega mesec dana rada veoma precizno dokazati sve ovo što pišem. Povremeno, dođu jedan ili dvojica I od jutarnje kafe do ručka pogledaju nešto dokumentacije, ali se uglavnom veruje “savesnim rukovodiocima” iz RTB-a.

OSNOVATI EKOLOŠKI MEĐUNARODNI SUD U BORU

Očigledno je da je mnogo tona radioaktivnog otpada, prirodnih nukleida i najotrovnijih elemenata i jedinjenja prošlo kroz borsku Topionicu, jer Borani žive tri decenije kraće od Japanaca, koji proizvode 50 puta više bakra? I u krvi najmanje dece ima teških metala, od kojih mnogi spadaju u kancerogene supstance. Zato javno predlažem Ministarstvu zdravlja I mešunarodnim humanitarnim I ekološkim organizacijama:

–          Izvršiti uzorkovanje i analiziranje zemljišta u borskoj opštini.

–          – Izvršiti ispitivanje rečnog mulja Borske reke i Timoka, sve do ušća Timoka u Dunav.

–          Izvršiti ispitivanje zdravlja svih stanovnika opštine i priobalja Borske reke i Timoka. I za najteže bolesti možda postoji lek, ako se blagovremeno primeni. Taj posao prepustiti isključivo međunarodnim organizacijama, jer je trenutno nivo korumpiranosti u Boru ogroman (pogotovo, ako uzorkovanje vrši borski Jugoinspekt, a analiziranje borski Institut).

–          – Kada se utvrtdi prisustvo prirodnih i veštačkih nukleida, osnovati Međunarodni Ekološki sud (poput onog u Hagu), sa sedištem u Boru, da nam on bude bar mala satisfakcija što smo mi i naši potomci osuđeni da živimo skoro tri decenije kraće od ostalih ljudi.

Boža Bogdanović

Od zaborava sačuvao: Slobodan Radulović

Izvor informisanja: Specijalno izdanje „Borske novine“ od 20.09.2001. godine

Advertisements